Připravovaná novela vyhlášky o požární prevenci

05.08.2014 07:54

Novela vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

 

V současné době se schvaluje novele vyhlášky o požární prevenci. Co bude nového v návrhu?

-          nově se přiřadí do skupiny požárně bezpečnostních zařízení zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu (původně se jednalo pouze o zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu)

-          za vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení („PBZ“) se budou považovat i požární a evakuační výtahy

-          novela se týká projektování, montáže, provozu, údržby PBZ, prokazování provozuschopnosti – zejména stanoveny požadavky na koordinační funkční zkoušky

-          nově se pro účely začleňování objevuje definice stavby pro shromažďování většího počtu osob, stavby pro obchod, stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, stavby ubytovacího zařízení

-          drobnější změny v § 18 složité podmínky pro zásah

-          upravuje podmínky provádění komplexních kontrol, vedení dokumentace o státním požárním dozoru.

 

-MN-

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode