TERMÍNY Seminář pro OZO a TPO v roce 2017

25.04.2017 00:00

Seminář pro OZO a TPO 2017

V letošním roce chystáme seminář pro OZO a TPO. Termíny 22.5. (po) a 7.6. (st) v areálu sídla fy Hasper & Hastex v Srchu.

Program

7,30 - 8,00       Registrace účastníků

8,00 - 9,00      Úvod, Statistické vyhodnocení HZS PAK provedených kontrol v roce 2016, požárovost, zaměření kontrol HZS PAK v roce 2017.

9,00 - 9,15       Občerstvení - káva, čaj

9,15 - 10,45    Tematické kontroly se zaměřením na zemědělce - vyhodnocení kontrol, porušování povinností, sankce.  Celorepublikové kontroly zaměřené na památkově chráněné objekty.

11,00 - 12,00  Nové právní a technické předpisy ve vztahu k PO - novela zákona o PO, zejména problematika schvalování DZP, zpracování DZP, postupy zpracovatelů. Zvláštní požární dozor.

12,00 - 12,30   Občerstvení

12,30 - 13,30   Jistící prvky AFDD

13,30 - 14,00   Problematika hasicích přístrojů a hydrantových systémů. Problematika začleňování   do kategorií činností, příklady dotazů
s odpověďmi.

14,00 - 14,30   Diskuze

Časový harmonogram je pouze orientační.


Závazné přihlášky zasílejte do 17. 05. 2017, resp. 2. 06. 2017 na emailovou adresu či adresu sdružení prevenceprovsechny@seznam.cz.

Cena za seminář je 850,- Kč.

V ceně semináře je zahrnuto organizační zabezpečení semináře, sborník přednášek s
prezentacemi na CD, občerstvení, pronájem učebny, vzdělávací materiály s
problematikou požární ochrany.

 

Platbu provádějte přednostně bezhotovostně na účet sdružení, č.ú. 2500067913/2010, variabilní

symbol Vaše IČ. Účet je transparentní, je veden u Fio banky, a.s.

Doklad o zaplacení bude předán na místě, případně zaslán na Vaši adresu.

Možnost platby hotově na příjmový doklad při registraci.

-MN-

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode