Přece u nás na vánoce hořet nemůže!

14.12.2010 06:58

 

V tomto adventním čase si málo kdo z nás připustí tu možnost, že by vánoce nestrávil v pohodě rodinného kruhu a zůstal by sám venku na ulici a díval se, jak mu hasí byt. Ale i to se může stát.

Mnozí z nás se domnívají, že doba, kdy o vánocích hořelo od svíček na vánočním stromečku, je dávno pryč. Avšak každý rok dochází během vánočních svátků k závažným požárům, někdy se jedná pouze o škodě na majetku, někdy i na zdraví a na životech.

Ano, dnes již mnozí z nás vyměnili voskové svíčky za elektrické, ale i od nich začíná hořet.  A tak může dojít k požáru např. přetížením, zkratem, jedná se „pouze“ o elektroinstalaci. Kupujete prodlužovací kabel, „rozdvojku“, vánoční svíčky na tržišti nebo v kamenném obchodu? Je na těchto zařízeních vyražen znak CE, který nám říká, že tento výrobek byl zkoušen a vyhověl předpisům na používání elektroinstalace a zařízení? V případě požáru okamžitě odpojte dané elektrické zařízení od zdroje, nemůžete-li se k němu dostat, vypněte hlavní vypínač elektrické energie. Pamatujte: zařízení, které může být pod elektrickým proudem, nikdy nehasíme vodou, vodním nebo pěnovým hasicím přístrojem.

Také velmi často hoří od svíček na adventním věnci. Adventní věnce jsou obvykle dělány již v listopadu, přes celý prosinec jej máte  na stole, na skříňce v teplé místnosti, kdy postupně dochází k usychání chvojí, vysychání oříšků. V případě skápnutí vosku, převržení svíčky nebo většího průvanu může dojít k rozšíření plamene ze svíčky na hořlavé látky a začne hořet. Proto byste si měli zkontrolovat, zda jsou svíčky umístěny na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu s podkladem. Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, v těsné blízkosti sedaček či jiných textilií. Zapálené svíčky nenechávejte během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát.

V případě, že dojde k jakémukoliv požáru, zavolejte ihned na pomoc hasiče na telefonním čísle 150. V případě, že na to Vaše síly stačí, začněte hasit. Taktéž nezapomeňte ohlásit každý vzniklý požár v prostorách, které vlastníte nebo užíváte. Pokud přijdete oznámit požár vzniklý před Štědrým dnem až po Novém roce (abyste hasiče neobtěžovali), pravděpodobně hasiči nebudou moci již zjistit příčinu vzniku požáru (pravděpodobně ani neobdržíte potvrzení pro pojišťovnu).

 

Přejeme Vám příjemné prožití vánoc a klidný vstup do nového roku 2011.

 

 

 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode