Produkty

nové materiály

Ke konci roku máme připraven v tiskárně tisk samolepek s problematikou "Jak se zachovat při chemické havárii".  Na začátku příštího roku 2014 budeme tisknout záložky s informacemi týkajícími se oblasti oxidu uhelnatého, který je příčinou častých otrav v domácnostech. Základní informace jak...

Nová záložka s tematikou hořlavých kapalin a jiných nebezpečných látek

V polovině září se nám podařilo vydat novou záložku s tematikou zaměřenou na používání, skladování nebezepčných látek např. hořlavé kapaliny, ale i tlakové lahve. Druhá strana určitě potěší jak žáky posledních tříd základní školy, tak studenty středních škol, neboť obsahuje souhrn informací o...

Pozvánka na seminář pro OZO a TPO 2012

Seminář pro OZO a TPO ve dnech 02.05.2012 a 10.05.2012 se i letos uskuteční v prostorách firmy Hastex&Haspr s.r.o., v prostorách učebny Sdružení výrobců hasicích přístrojů, ul. generála Svobody 339, 533 51 Pardubice – Rosice.v Pardubicích -Rosicích. Program 7,30 - 8,00 Registrace...

Pět nových vzdělávacích záložek nejen pro děti, ale i pro dospělé + nové pexeso

V dubnu 2011 jsme vydali za finanční spoluúčastí pět nových vzdělávacích kartiček s požární tématikou pro děli i dospělé. Jedná se o oboustranné záložky, kde jsou i souhrny vzorců z matemaiky, převody SI jednotek, souhrm českého jazyka. Více na obrázcích. V případě, že máte zájem o tyto...

Pozvánka a návratka na Seminář pro OZO a TPO 2011

 Seminář pro OZO a TPO pro rok 2011 k problematice zajišťování požární ochrany   Semináře jsou odborně lektorsky zajištěny: plk. Mgr. Pavel Nejtek, ředitel odboru prevence HZS Pardubického kraje pplk. Ing. Miroslava Nejtková, MV-GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva Stanislav...

Vybrané právní předpisy požární ochrany

  Publikace Vybrané právní předpisy požární ochrany. Obsahuje 284 stran A5 s 12 předpisů v plném znění a dalších 13 předpisů, z kterých byl učiněn výběr ustanovení, která jsou nutná k práci na úseku požární ochrany. Uvedená publikace je k dostání prostřednictvím občanského...

Karta první pomoci

KARTA PRVNÍ POMOCI, která obsahuje základní pokyny při zvládání dopravní nehody, která odpovídá požadvkům přílohy 14 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Základní...

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode