UKONČENÍ ČINNOSTI SPOLKU V ROCE 2018 - viz novinky

 
 
 
 
 
 

Informace o nás

Prevence pro všechny, o.s. je dobrovolným, nezávislým, nepolitickým sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, které sdružuje širokou i odbornou veřejnost zaměřenou na oblasti definované cíli činnosti sdružení.

 

Cíle činnosti sdružení jsou zaměřeny zejména na oblasti problematiky:                                                                     

a) preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, včetně propagační, ediční a publikační činnosti

b) vzdělávání v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

c) problematika zdravého životního stylu

d) sportovní a tělovýchovné činnosti

e) organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své členy i s veřejností a s právnickými a fyzickými osobami, včetně ubytovacích a stravovacích činností.

Historie projektu

Občanské sdružení Prevence pro všechny, o.s. bylo založeno v květnu 2010, registrace u Ministerstva vnitra ČR.

A kdo jsme?

Všichni tři jednatelé jsou osoby odborně způsobilé dle § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Pan Jaroslav Plecháček byl dlouholetým normotvůrce, organizoval vzdělávací semináře k získání odborné způsobilosti podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. V současné době pracuje jako osoba odborně způsobilá a podílí se na vzdělávacích akcích pro odbornou veřejnost.

Ostatní dva jednatelé jsou příslušníky HZS ČR (HZS Pardubického kraje a GŘ HZS ČR- Intitut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč)

 

Naši uživatelé

Občanské sdružení Prevence pro všechny, o.s. si dalo za cíl vzdělávat laiky, ale i odbornou veřejnost, příslušníky, členy sboru dobrovolných hasičů na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Taktéž naším cílem je vytvářet vzdělávací materiály do děti, mláděž a dospělé.

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode