Pozvánka a návratka na Seminář pro OZO a TPO 2011

 Seminář pro OZO a TPO pro rok 2011

k problematice zajišťování požární ochrany

 

Semináře jsou odborně lektorsky zajištěny:

plk. Mgr. Pavel Nejtek, ředitel odboru prevence HZS Pardubického kraje

pplk. Ing. Miroslava Nejtková, MV-GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva

Stanislav Šimák - Sdružení výrobců hasicích přístrojů

 

Datum a místo konání:

27. 04. 2011 a 03. 05. 2011 v prostorách učebny Sdružení výrobců hasicích přístrojů, ul. generála Svobody 339, 533 51  Pardubice – Rosice.

02. 05. 2011 v prostorách společnosti Saint Gobain Vertex v Litomyšli

 

Program

7,30 - 8,00            Registrace účastníků

8,00 - 9,15           Úvod, Statistické vyhodnocení HZS PAK provedených kontrol v roce 2010, požárovou, zaměření na kontroly v roce 2011 HZS PAK, povinnosti provozovatelů provozující činnosti v dřevozpracujícím průmyslu

9,30 - 9,45            Občerstvení – káva, čaj

9,45 - 11,00          zaměření kontrol HSZ PAK 2011 – povinnosti zemědělců; povinnosti provozovatelů bytových domů; lhůty provádění kontrol a revizí el. zařízení, lhůty provádění kontrol a revizí spalinových cest, seznámení s novou normou ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody, označování nebezpečných látek a přípravků

11,00 – 11,30       Nová norma ČSN 07 8304 tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla: leden 2011

11,30 - 12,00        Provozuschopnost hasicích přístrojů – Hastex

12,00 - 12,30        Občerstvení

12,30 - 13,30        Metodika vyhodnocení a určení zdrojů vody nejen pro obce

13,30 - 14,00        Aktuální informace z úseku stavební prevence, nové předpisy, normy

14,00 - 14,30        Diskuze

Časový harmonogram je pouze orientační.

 

 

Údaje o organizátorovi: Prevence pro všechny, o.s. den registrace u Ministerstva vnitra ČR, IČ: 22872531, DIČ:CZ22872531, nejsme plátci DHP, Bílý Kámen 117, Heřmanův Městec, email: prevenceproveschny@seznam.cz, telefon p. Jaroslav Plecháček 774 246 562.

 

Organizační pokyny: Kapacita učebny je omezena na počet 40 osob v Pardubicích – Rosicích; v Litomyšli 25 míst. Na stránkách https://prevenceprovsechny.wenode.cz budou uvedena čísla volných míst na daný seminář.

Závazné přihlášky zasílejte do 22. 04. 2011 na emailovou adresu či adresu sdružení.

 

Cena za seminář je 850,- Kč.

V ceně semináře je zahrnuto organizační zabezpečení semináře, sborník přednášek s prezentacemi na CD, občerstvení, pronájem učebny, vzdělávací materiály v požární ochraně.

 

Platbu provádějte přednostně bezhotovostně na účet sdružení, č.ú.2500067913/2010, variabilní symbol Vaše IČ. Účet je transparentní, je veden u Fio banky, a.s.

Doklad o zaplacení bude předán na místě, případně zaslánm na Vaši adresu.

Možnost platby hotově na příjmový doklad při registraci.

 

  

Závazná přihláška

Jméno, příjmení………………………………………………………………………………..

Firma, adresa…………………………………………………………………………………..

IČ:……………………………          tel. ………………                 email: ……………………

Závazně se přihlašuji na seminář konaný dne ………………………………………………..

Platba proběhla převodem z účtuX………………………dne……… na místě konáníX……

Podpis…………….

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode